Lei fruitbomen plantdag 7 november 2015

lei fruitboom paneel Ans de Vries

Beste buurt-bewoners van ‘t Zand

Het zal u niet ontgaan zijn dat er iets aan het veranderen is in Den Bosch. Er is een actie gekomen om de stad te “vergroenen”. Deze vergroening is om de stad leefbaar te houden en een kleine bijdrage tegen de opwarming van ‘moedertje’ Aarde. En voor allerlei nuttige insecten die voor de bestuiving van planten en fruit nodig zijn. In `s-Hertogenbosch zijn er sinds vijf jaar groepen actief om de stad te vergroenen, toegejuicht en ondersteund door de Gemeente en Woningcorporaties. Sinds voorjaar 2014 is er een “Groengroep” in onze wijk `t Zand die aan het vergroenen is. Zo zijn er de afgelopen twee jaar 20 geveltuintjes aangelegd, samen met de bewoners en gesponsord door Zayaz. Ook hebben we een buurt – tuin en zijn er 40 nestkastjes gebouwd door kinderen en volwassenen. in het najaar van 2015 zijn wij gestart met een nieuw project: Lei-fruitboompjes tegen kale gevels en muren in onze wijk. “Lei” betekent dat fruitbomen zo gesnoeid en gevormd worden dat ze vlak tegen de muren groeien en weinig ruimte innemen. Fruitbomen bieden in het voorjaar met hun bloesem een prachtig beeld. Belangrijk ook, is dat ze een voedingsbron zijn voor bijen en hommels. Gedurende de zomer kun je van dichtbij bewonderen hoe fruit ontstaat. En in de herfst kan jong en oud een appeltje plukken, gewoon van je eigen gevel. De fruitbomen worden aangeschaft, geplant en verzorgd door de leden van de Groengroep en geïnteresseerde bewoners. Op zaterdag 7 november werden de eerste 10 lei-fruit-boompjes geplant. We begonnen die dag om 11 uur met het uitgraven van de plantengaten, pauzeerde om 13.30 even met een kop soep en brood. Om 16.30 uur waren we helemaal klaar. In het vroege voorjaar 2016 hopen we er nog eens 10 lei-fruit-bomen in de wijk te planten.

Contact leifruitbomen project: Susanne Mulder 06-44150067

leifruitbomen-dag-2015

zandhazen-2016-leifruitbomen