Klankbordgroep BoschveldBoulevard

“Onderstaand bericht is deur aan deur verspreidt voor de feestdagen door de klankbordgroep BoschveldBoulevard.”

Beste buurtbewoners,

Afgelopen jaar is er van alles gebeurd rondom de Boschveldweg. Het buurtcomité pleit al lange tijd voor het opknappen van deze straat. Dit jaar heeft de gemeenteraad zich achter dit initiatief geschaard en wordt er een project opgestart dat moet leiden tot een flinke opknapbeurt. Er is inmiddels een klankbordgroep van bewoners uit de buurt actief, die samen met de gemeente verder wil nadenken over dit plan.

Met deze “update” willen wij alle bewoners van de Boschveldweg graag informeren over de laatste ontwikkelingen. We zullen hier nog even op een rijtje zetten wat er afgelopen tijd gebeurd is, wie er in de klankbordgroep zitten, en wat de klankbordgroep precies wil doen. Maar vooral willen we alle bewoners vragen om ons te helpen om een goed plan op te stellen en zo, met z’n allen, er voor te zorgen dat de Boschveldweg weer een mooie, schone, veilige en gezellige straat wordt.

Wat is er afgelopen jaar gebeurd?

Zoals gezegd probeert het buurtcomité ’t Zand Noordwest al lange tijd aandacht te vragen voor de Boschveldweg. De bestrating is op sommige plekken slecht, het oogt somber, donker en soms rommelig, en de verkeersveiligheid kan beter. En met de ontwikkelingen rondom Willem II, de Verkadefabriek en het terrein van de Heus, ligt er een kans om van de Boschveldweg een mooie route te maken ván en naar het station.

Het buurtcomité heeft een boekje gemaakt met een allerlei ideeën voor de straat. Soms klein, soms groot, soms misschien een beetje extreem. Maar door “ruim te denken” ontstaan soms de leukste ideeën. En het zorgt er in ieder geval voor dat er discussie ontstaat. Vandaar ook het motto “Durf te dromen”. En voor alle duidelijkheid: het zijn slechts ideeën, er ligt nog geen concreet plan.

De gemeenteraad heeft afgelopen zomer het initiatief ondersteund en beslist dat er geld moet komen om de straat op te knappen. Het buurtcomité heeft daar vervolgens ruchtbaarheid aan gegeven door op 15 september jl. een buurtdag te organiseren. Als ludieke actie werd het bouwterrein aan het begin van de straat “veroverd”. Overigens wel met instemming en hulp van de gemeente. Daarna heeft de gemeente op 1 oktober jl. een wandeling door de straat gehouden, waarbij gelukkig veel buurtbewoners zich aansloten. Allerlei ideeën en wensen zijn opgetekend, en ook in de weken daarna hebben verschillende bewoners nog per mail of briefje hun ideeën doorgegeven. Daarna is er een klankbordgroep in het leven geroepen die de gemeente wil helpen om, met al die wensen en ideeën in het achterhoofd, een goed plan op te stellen. Daarbij beseffen we ons wel dat waarschijnlijk niet alle ideeën ook echt meteen uitvoerbaar zijn.

Wat doet de Klankbordgroep?

Een klankbordgroep is een groepje mensen uit de buurt die intensief meepraten over het op te stellen plan. Op deze manier krijgt de gemeente gevoel bij wat er leeft en speelt in de wijk. Een klankbordgroep neemt geen besluiten en kan ook niet aangesproken worden op de gemaakte keuzes. Die verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Een klankbordgroep kan wel ideeën aandragen en adviseren.

Onze namen staan onder aan deze “update”. Door regelmatig overleg met de gemeente blijven wij op de hoogte van de vorderingen. Stap voor stap zal zo het plan opgesteld worden. En via een “update” als deze, die we ook komend jaar een paar keer willen verspreiden, houden we jullie op de hoogte. Maar wij vragen ook om reacties en ideeën. Dus benader ons gerust als je iets wilt weten over de voortgang of een idee in wilt brengen. Er komen sowieso in 2014 nog één of twee openbare informatiebijeenkomsten waarbij de gemeente de plannen wil presenteren en bespreken met heel de buurt.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of ideeën die wij mee kunnen nemen naar het overleg met de gemeente? Laat het ons weten. Neem contact op met Albert Van Gulik, Boschveldweg 325, of stuur een mailtje naar Albert.van-gulik@orange.fr. Maar als u één van onderstaande personen kent, kunt u ons gerust aanspreken.

Klankbordgroep BoschveldBoulevard.

Franca van Rijn, Albert van Gulik, Boudewijn Reijenga, Martha van Riel, Ans de Vries, Henk van den Broek, Stijn Mertens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.