UITNODIGING

14 oktober2014

We willen we je uitnodigen voor een ‘debat’ avond op dinsdag 14 oktober.

WOT, voorheen digitale werkplaats
in de Willem II fabriek (1e verdieping)
14 oktober 2014
19.30 uur koffie inloop
start 20.00 uur.

Toelichting

De gemeente heeft een bestratingsvoorstel van de Boschveldweg gepresenteerd aan de hele buurt op het openingsweekend van de Willem II (19/20 en 21 september). In de computeranimatie van het bestatingsvoorstel zijn ook enkele lichtopties gepresenteerd. Op de presentatie van de gemeente en de animatiefilm zijn redelijk veel reacties gekomen, en er waren al veel ideeën geopperd door verschillende wijkbewoners. Om te komen tot een totaalconcept nodigen we je uit om mee te denken en met elkaar in debat te treden onder leiding van architect Theo Mathijssen. Op deze avond laten we eerst de reacties uit de wijk horen en gaan we in groepjes ”brainstormen”, daarna voeren we de discussie tezamen over de verschillende mogelijkheden. Doel is om tot een totaalconcept te komen, waar veel overeenstemming en draagvlak voor is. .

Dankzij vasthoudendheid van de bewoners en omarming van ideeën door de Bossche politiek, zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat u in 2016 van het station naar de Verkadefabriek, het W2 of het World Skatecenter over een schitterende BoschveldBoulevard loopt.

De BoschveldBoulevard: Een aantrekkelijke laan met prachtige platanen, fris opgeknapte schuurtjes, ruimte om te genieten, bankjes om te meimeren, plek om te spelen en kunstwerken langs de weg die in samenwerking met de buurt zijn gemaakt en/of geadopteerd. Kortom: Een hartelijk welkom, een inspirerende wandeling, een warm gevoel.


Durf te dromen

Durf te dromen!